Số lượt truy cập
Hôm nay 1913
Hôm qua 0
Tuần này 1913
Tháng này 197176
Tất cả 193394303
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ sáu, 14/09/2018
Cơ cấu tổ chức

1. Lịch sử hình thành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT), được thành lập từ năm 1996 theo Quyết định số 1362 TC/UBTH ngày 13/7/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Sở Nông nghiệp, Sở Lâm nghiệp và Sở Thuỷ lợi Thanh Hoá.

Tháng 8/2007, tiếp nhận Chi cục Kiểm lâm về trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT theo Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Đến năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, hợp nhất Sở Thuỷ sản với Sở Nông nghiệp và PTNT thành Sở Nông nghiệp và PTNT (tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá).

Tháng 01/2009, tiếp nhận Chi cục di dân và phát triển kinh tế mới và tổ chức lại để thành lập Chi cục Phát triển nông thôn, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 05/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

2. Cơ cấu tổ chức

Sở Nông nghiệp và PTNT bao gồm Cơ quan Sở và 27 đơn vị trực thuộc,  cụ thể như sau:

2.1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng Sở.

b) Thanh tra Sở.

c) Phòng Kế hoạch, Tài chính.

d) Phòng Tổ chức cán bộ.

đ) Phòng Quản lý xây dựng công trình.

2.2 Các Chi cục thuộc Sở, gồm 07 Chi cục:

a) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

b) Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

c) Chi cục Kiểm lâm.

d) Chi cục Thủy sản.

e) Chi cục Thủy lợi. 

f) Chi cục Phát triển nông thôn.

k) Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản .

2.3 Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở, gồm 18 đơn vị:

a) Trung tâm Khuyến nông.

b) Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn.

c) Đoàn Quy hoạch và thiết kế Thủy lợi Thanh Hóa.

d) Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En.

đ) Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.

e) Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.

g) Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

h) Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành.

i) Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát.

l) Ban Quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia.     

m) Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng.

n) Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh.

p) Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn.

q) Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh.

r) Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân.

s) Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng.

t) Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới.

u) Ban Quản lý cảng cá Hòa Lộc.

2.4. Các đơn vị khác:

a) Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới là tổ chức hành chính thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá, UBND tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

b) Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai.

 3.Thành tích đã đạt được:

- Năm 2005 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì (Quyết định số 840/2006/QĐ-CTN ngày 20/7/2006 của Chủ tịch nước).

- Năm 2006 được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc (Quyết định số 476/QĐ-TTg  ngày 24/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ).

- Năm 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 được Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc (Quyết định số 697/QĐ-BNN-VP ngày 13/3/2006; số 13 QĐ/BNN-VP ngày 04/01/2007; số 4144/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/12/2008, số 3155/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/12/2011)

- Năm 2010 được Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Bằng khen (Quyết định số   04/QĐ-BNN ngày  04 /01 /2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

- Năm 2011 được UBND tỉnh Thanh Hoá công nhận đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (QĐ số 822/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 của UBND tỉnh Thanh Hoá). Được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc (Quyết định số 470/QĐ-TTg  ngày 23/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

- Đảng bộ Sở 5 năm liền đạt danh hiệu “ Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” Năm 2010, được BCH Đảng bộ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắcnhiệm kỳ 2005-2010 ( Quyết định số 172-QĐ/TU ngày 04/4/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá).

- Năm 2010, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (Quyết định số 989/QĐ-CTN ngày 09/7/2010 của Chủ tịch nước)

- Năm 2014, Cờ thi đua của UBND tỉnh tại Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Năm 2015, Huân chương độc lập hạng Nhất tại Quyết định số 2410/QĐ-CTN ngày 28/10/2015 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN

- Năm 2016 Cờ thi đua của Chính Phủ tại Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2019, Cờ thi đua của UBND tỉnh tại Quyết định số 1136/QĐ-UBND, ngày 01/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Năm 2019, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Năm 2019, Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp &PTNT tại Quyết định số 3712/QĐ-BNN-TCCB, ngày 26/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Năm 2019, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

- Năm 2020, Cờ thi đua của UBND tỉnh tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND, ngày 01/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.


 

      

In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 312135
    Đăng nhập
 
 
   

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang