Số lượt truy cập
Hôm nay 2096
Hôm qua 0
Tuần này 2096
Tháng này 197359
Tất cả 193394486
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thông tin về Quy hoạch, VBPL, VBHD RSS 
Thông tư, Quyết định mới thuộc lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

 


Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 


Thông tư Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 


Thông tư Ban hành Danh mục giống vật nuôi cần thiết nhập khẩu

 


Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa

 


 Quyết định Phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng của Thủ tướng Chính phủ
 Các đề án, chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch ngành nông nghiệp
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Trung tâm khuyến nông
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD BQL RPH Thường Xuân
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD BQL RPH Sông Chàng
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD BQL RPH Quan Sơn
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD BQL RPH Như Thanh
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD BQL RPH Mường Lát
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD BQL RPH Lang Chánh
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Khu BTTN Pù Hu
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Khu BTTN Pù Luông
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD BQL Khu BTTN Xuân Liên
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Vườn Quốc gia Bến En
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Văn phòng Điều phối Chương trình XD NTM
 Thông tin Quy hoạch, VBPL, VBHD Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS
    Đăng nhập
 
 
   

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang