Đăng nhập
 
 
   
    Số lượt truy cập
Hôm nay 846
Hôm qua 62043
Tuần này 278212
Tháng này 557093
Tất cả 139334352
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ bảy, 19/06/2021
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

Chiều ngày 18/6/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Cao Văn Cường, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị, các đồng chí Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 18/6/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. Đng chí Cao Văn Cưng, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị, các đng chí Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Trưởng các phòng Sở, Thủ trưng các đơn vị trực thuộc Sở và lãnh đo Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.


Sáu tháng đu năm 2021, ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, xảy ra dịch bệnh trong chăn nuôi, bệnh trên cây trồng... ; bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 vn diễn biến phức tạp… đã tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, cùng với sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và bà con nông dân; đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành Nông nghiệp nên phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn đạt những kết quả tích cực. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: (1) Tốc đ tăng trưởng (VA) ưc đt 3,47% (tương ứng tốc đ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản đạt 3,5%); (2) Sản lưng lương thc ưc đạt 893.438 tấn (đt 58% KH năm); (3) Diện tích, tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao ước đạt 3.517,5 ha (đạt 50% KH năm); (4) Tỷ lệ che phủ rừng ưc đt 53,48% (đt 99,96% KH năm); (5) Tỷ lệ dân số nông thôn đưc dùng nước hợp vệ sinh ước đt 95,9% (đt 99,4% KH năm), trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn Bộ Y tế đạt 56,3% (đạt 97% KH năm); (6) có thêm 11 xã đạt chuẩn NTM, 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (kế hoạch năm: Thêm 03 huyện, 19 xã đạt chuẩn NTM; 26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 07 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu).

Về trồng trọt: Tình hình thời tiết 6 tháng đầu năm cơ bản thuận lợi, bệnh trên cây trồng được kiểm soát nên sản xuất trồng trọt đạt kết quả khá toàn diện; giá trị, năng suất, sản lượng cây trồng đều tăng so với cùng kỳ; năng suất lúa vụ Chiêm Xuân đạt cao (ước đạt 66,6 tạ/ha, tăng 2,6 tạ/ha so với KH). Tổng diện tích gieo trồng 245.824 ha, đạt 60,4% KH; sản lượng lương thực ước đạt 893.438 tấn, đạt 58% KH.

Xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn: Vùng mía nguyên liệu 16.500 ha, vùng sắn nguyên liệu 11.000 ha, vùng cây ăn quả tập trung 7.000 ha, vùng rau củ quả các loại 4.328 ha. Chuyển đổi được 1.607,7 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị cao hơn. Cơ cấu cây trồng, sản phẩm tiếp tục được chuyển đổi cho phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về chăn nuôi, thú y: Trong 6 tháng đầu năm, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tuy nhiên, bằng các giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả nên nhìn chung chăn nuôi vẫn phát triển khá.

Tập trung cao, đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; dịch Cúm gia cầm A/H5N6 đã được khống chế ngay trong diện hẹp (dịch Cúm gia cầm A/H5N6 đã được khống chế từ ngày 19/3 đến nay; dịch tả lợn Châu phi đã được khống chế từ ngày 13/4 đến nay). Các địa phương tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Tiếp tục nâng cao phát triển chăn nuôi nông h theo hướng an toàn, bền vững; kết quả tiêm phòng vacxin gia súc, gia cầm đt 1 năm 2021 đt 102% KH, bằng 101% CK. Tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án lớn trong chăn nuôi đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đu tư; đẩy mạnh thu hút đu tư các d án chăn nuôi trang trại quy mô lớn; 6 tháng đầu năm 2021, UBND tnh đã chấp thuận 05 dự án đu tư các trang tri chăn nuôi cho 03 doanh nghiệp với tổng vốn đu tư gần 7.728 tỷ đồng.

Về lâm nghiệp: Lâm nghiệp phát triển khá, an ninh rừng cơ bản ổn định; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 53,48% (tăng 0,02% so với năm 2020). Trồng 4.700 ha rừng tập trung, đạt 47% KH; bảo vệ 600.836 ha rừng, đạt 100% KH, bằng 100% CK; chăm sóc 40.000 ha rừng, đạt 100% KH, bằng 95,2% CK; sản lượng khai thác gỗ 400.000 m3, đạt 51,3% KH, bằng 100% CK; trồng 2,35 triệu cây phân tán, sản xuất 20 triệu cây giống; cập nhật 14.896 ha rừng biến động (60,3% KH).

Trong 6 tháng đầu năm, nắng nóng gay gắt ngay từ đầu mùa Hè; bên cạnh đó, tháng 5/2021 diễn ra bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp là điểm nóng để các thế lực lợi dụng để gây mất an ninh trật tự, xã hội; nhận thức được điều đó trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đo Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường các biện pháp phòng, cháy chữa cháy rừng, đảm bảo an ninh rừng; do đó, từ đầu năm 2021 đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng. Các vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản được phát hiện và xử lý kịp thời, xử lý 182 vụ vi phạm hành chính, giảm 28 vụ so với CK; chuyển cơ quan chức năng khởi tố hình sự 03 vụ; tịch thu 61,4 m3 gỗ các loại, nộp NSNN 2.204 triệu đồng. Công tác bảo tồn thiên nhiên được triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Về thủy sản: Sản xuất thủy sản ổn định, hoạt động tàu cá trên biển đảm bảo an toàn; phát triển đồng bộ, toàn diện cả khai thác và nuôi trồng thủy sản gắn với chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển; khai thác thủy sản được mùa do nguồn lời tăng và một số ngư dân khai thác ở vùng biển xa Hoàng Sa, Trường Sa; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo hướng công nghệ cao, nuôi trong nhà màng, nhà lưới hiệu quả cao, tiếp tục được phát triển chuyển từ nuôi tôm trong ao, đến nay đạt 40 ha tập trung tại các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn, năng suất từ 30 – 50 tấn/ha/vụ, có thể 3 vụ/năm; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ưc đạt 99.578 tấn, đạt 51,3% KH, tăng 5% CK.

Về Diêm nghiệp

Diện tích sản xuất muối toàn tỉnh 156,6 ha, giảm 1,6% CK; sn lượng 4.819 tấn, tăng 22,8% CK. Sản xuất muối vẫn theo phương thức truyền thống, phục vụ cho nhu cầu của Nhân dân trong tỉnh.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; trong 06 tháng đầu năm, có thêm 11 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 13 thôn bản đạt chuẩn NTM (miền núi), 15 thôn, bản NTM kiểu mẫu. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 08 đơn vị cấp huyện, 330 xã, 858 thôn, bản đạt chuẩn NTM; 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã, 85 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, bình quân 17,57 tiêu chí/xã (số xã, thôn NTM giảm là do trong năm 2021 có 10 xã thuộc thành phố Thanh Hóa được công bố lên phường). Phát triển các sản phẩm OCOP đưc các địa phương chú trng, trong 6 tháng đầu năm, có thêm 33 sản phẩm OCOP đưc đánh giá xếp hạng, nâng tổng số sản phẩm OCOP trong tỉnh là 102 sản phẩm; trong đó 101 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (xếp hạng từ 3 - 4 sao), 01 sản phẩm OCOP cấp Quốc gia (mắm tôm Lê Gia, xếp hạng 5 sao).

                           Đng chí Cao Văn Cưng, Giám đốc Sở chỉ đạo hội nghị

Nhiệm vụ còn lại của các chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2021 thuộc chức năng, nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và PTNT

- Tốc đ tăng trưởng (VA) đt từ 2,5% trở lên (tương ứng tốc đ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản đt từ 2,7% trở lên).

- Sản lưng lương thực có hạt tăng thêm 635.000 tn (KH năm 2021 giữ mức 1,5 triệu tấn).

- Tỷ lệ che phủ rừng tăng thêm 0,02% (KH năm 2021 là 53,5%)

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh tăng thêm 0,6% (KH năm 2021 là 96,5%).

- Tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao tăng thêm 3.512,5 ha (KH năm 2021 là 7.030 ha).

- Thêm 03 huyện, 08 xã đạt chuẩn NTM, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 06 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (KH năm 2021 có thêm 03 huyện, 19 xã đạt chuẩn NTM; 26 xã NTM nâng cao, 07 xã NTM kiểu mẫu).

6 tháng cuối năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông thôn 6 tháng cuối năm 2021, cụ thể như sau:

1.  Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ, Thủớng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đặc biệt, cần xác định rõ trách nhiệm ngưi đng đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 không” theo tinh thần chỉ đạo của Thủớng Chính phủ (không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm).

2. Tăng cường kiểm tra thưng xuyên và đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ca các đơn vị thuộc Sở. Căn cứ kết quả kiểm tra, xử lý kỷ luật nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm; đặc biệt là xử lý trách nhiệm đối với ngưi đng đu các đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức và ngưi lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

3. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Thu Mùa năm 2021 đảm bảo hoàn thành kế hoạch; xây dựng và thực hiện tốt phương án sản xuất và phòng trừ sâu bệnh vụ Đông năm 2021 - 2022; xây dựng kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2022; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đt đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; tiếp tục chuyển đi đất lúa, mía, sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị cao hơn; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh; đẩy mạnh việc cấp mã số vùng trồng; tăng cường quản lý vật tư phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật.

4. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đối tượng vật nuôi, trọng tâm là khống chế sớm nhất bệnh viêm da nổi cục trâu, bò; phấn đấu không đ tái dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi, dịch Cúm gia cầm A/H5N6 trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2021, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; tăng cường công tác quản lý chất lượng giống, thức ăn chăn nuôi, chất cấm trong chăn nuôi, thuốc thú y; chỉ đạo thực hiện các dự án lớn trọng đim trong chăn nuôi đã được UBND tỉnh giao ngành nông nghiệp và PTNT chủ trì đấu mối.

5. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh rừng, phòng chống cháy rừng; thực hiện kế hoạch trồng rừng vụ Thu; rà soát, quản lý chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; hoàn thành nhiệm vụ “Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016 – 2020 và rà soát, đánh giá diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch lâm nghiệp; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ rừng đặc dụng.

6. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy đnh (IUU), đẩy mạnh hoạt động khai thác hải sản xa bờ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; thực hiện tốt công tác quản lý và khai thác hiệu quả các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão.

7. HIện nay, đang là mùa lụt bão năm 2021 trên địa bàn tỉnh, đặt ra rất nhiều thách thức đối với công tác phòng chống thiên tai; tăng cường kiểm tra, rà soát hiện trạng công  trình đê điu và các phương án PCLB đã xây dựng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, sát thực tế, đảm bảo tính khả thi khi có thiên tai xảy ra; đôn đốc các đa phương có đê tập huấn, diễn tập kỹ thuật xử lý sự cố đê, chuẩn bị tốt các vật tư phòng chống lụt bão năm 2021; ch đo đ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Tại Hội nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng tổ chức công bố Quyết định của Thủớng Chính phủ về tặng Bằng khen đối với ông Hồ Chí Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quyết định tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 tập thể là Sở Nông nghiệp và PTNT và Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh.

Giám đốc Sở Cao Văn Cường trao Bằng khen cho ông Hồ Chí Thanh,

Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn


Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Sở Nông nghiệp và PTNTNguồn tin: Văn phòng Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 22898


Các tin khác:
 Công điện khẩn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (12/06/2021)
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sạt lở kè hướng dòng Trạm bơm Hoằng Khánh (30/05/2021)
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 (27/05/2021)
 Hiệu quả từ những cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp (24/05/2021)
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Mường Lát (19/05/2021)
 Danh sách tàu cá tỉnh Thanh Hóa không còn khả năng hoạt động, hư hỏng, giải bản, nằm bờ,…  (13/05/2021)
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nghe dự thảo chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (07/05/2021)
 Cụm thi đua số 5 Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động thi đua (26/04/2021)
 Công đoàn Ngành NN&PTNT phát động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2021 (16/04/2021)
 Cần có cách làm sáng tạo, hiệu quả hơn để thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (15/04/2021)
n quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281