Số lượt truy cập
Hôm nay 1415
Hôm qua 2908
Tuần này 4323
Tháng này 199586
Tất cả 193396713
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thứ sáu, 29/09/2023
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2023

Ngày 28 tháng 9 năm 2023, đồng chí Cao Văn Cường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Lê Đức Thuận, Hoàng Viết Chọn, Nguyễn Đức Cường; đồng chí Đào Công Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Chín tháng đầu năm 2023, ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện kế hoạch trong điều kiện khá thuận lợi; giá vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cơ bản ổn định; không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi; tuy nhiên, thiên tai đã gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp; gây sạt lở, hư hỏng các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, nhà ở tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; giá thức ăn, thuốc thú y, vắc xin phục vụ chăn nuôi duy trì ở mức cao,... đã ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp.

Song, dưới sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của ngành Nông nghiệp và PTNT, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, nên ngành Nông nghiệp và PTNT đã có bước phát triển và đạt kết quả khá; cụ thể như sau:

Ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: (1) Tốc độ tăng trưởng (VA) đạt 3,85% (vượt 0,85% KH); (2) Sản lượng lương thực 1,55 triệu tấn; (3) Diện tích, tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao 5.773 ha (đạt 81,3% KH); (4) Tỷ lệ che phủ rừng 53,64% (đạt 99,98% KH ); (5) Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 97,3% (đạt 99,8% KH năm); trong đó, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn Bộ Y tế đạt 61,5% (đạt 99,2% KH); (6) Có thêm 13 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, 24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 05 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023


Về Trồng trọt

Tình hình thời tiết 9 tháng đầu năm cơ bản thuận lợi, bệnh trên cây trồng được kiểm soát nên sản xuất trồng trọt đạt kết quả khá. Tổng diện tích gieo trồng 390.200 ha, đạt 99,8% KH, giảm 1,3% CK; sản lượng lương thực ước đạt 1,55 triệu tấn, bằng 98% CK; chuyển đổi 2.458,9 ha đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Các nhà máy đường đã thu mua và chế biến 838.507,5 tấn mía nguyên liệu, bằng 92,5% CK; các nhà máy chế biến tinh bột sắn thu mua và chế biến được 199.340 tấn, bằng 100,4% CK (các nhà máy đường, sắn đã kết thúc niên vụ chế biến trong tháng 3/2023).

Về Chăn nuôi, thú y

Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, kiểm soát tốt. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 216,2 nghìn tấn, bằng 74,5%KH, tăng 5,5% so với cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm ước đạt 204,7 triệu quả, bằng 66%KH, tăng 14,8%

Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định; các địa phương tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi đảm bảo an toàn sing học, an toàn dịch bệnh; ước đàn trâu 170.000 con, đạt 94,4% KH, bằng 94,4% CK; đàn bò 265.000 con, đạt 96,4% KH, bằng 99,3% CK; đàn lợn 1.300.000 con, đạt 100% KH, tăng 7,4% CK; đàn gia cầm 25,3 triệu con, đạt 103,3% KH, tăng 3,3% CK; sản lượng thịt hơi 215.800 tấn, đạt 74,4% KH, tăng 2,2% CK; sản lượng trứng gia cầm 240 triệu quả, đạt 77,5% KH, tăng 3,6% CK; sản lượng sữa tươi 43,5 triệu lít.

Về Lâm nghiệp

Trồng rừng tập trung 8.500 ha, đạt 85% KH, tăng 1,2 CK; bảo vệ 600.836 ha rừng, đạt 100% KH, bằng 100% CK; chăm sóc 40.000 ha rừng, đạt 100% KH; trồng 5,05 triệu cây phân tán, đạt 81,5% KH; sản lượng khai thác gỗ 750.000 m3, đạt 79,8% KH, tăng 15,4% CK; tre luồng 50 triệu cây, đạt 80,4% KH, tăng 4,2% CK; nguyên liệu giấy 63.000 tấn, đạt 76,5% KH, tăng 0,8% CK; diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC đạt 28.492,4 ha tại 07 huyện; an ninh rừng cơ bản được đảm bảo, không xảy ra cháy rừng; công tác bảo tồn thiên nhiên và chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện theo kế hoạch; đã thu hút hơn 10 nghìn lượt khách du lịch tại các khu BTTN.

Về  Thủy sản

Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 162.267 tấn, bằng 105% CK, đạt 76,9% KH; trong đó: Sản lượng nuôi trồng 58.800 tấn, đạt 80% KH, tăng 7,3% CK; sản lượng khai thác 103.467 tấn, đạt 75,3% KH, tăng 3,7% CK. Diện tích nuôi trồng 19.200 ha, đạt 100% KH.

Chương trình MTQG xây dựng NTM

Trong 9 tháng đầu năm, có thêm 13 xã NTM, 24 xã NTM nâng cao, 05 xã NTM kiểu mẫu, 104 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Phát triển các sản phẩm OCOP được các địa phương chú trọng, có thêm 104 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được đánh giá xếp hạng. Trung ương thẩm định, xét công nhận thị xã Bỉm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Hội nghị trực tuyến 3 chương trình MTQG đối với 11 huyện miền núi. Tiếp tục phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương để thông tin, tuyên truyền về xây dựng NTM và Chương trình OCOP.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn ngành, đó là:

- Giá thức ăn, thuốc thú y, vắc xin phục vụ chăn nuôi duy trì ở mức cao (từ 4-5% so với cùng kỳ), trong khi đó giá đầu ra của sản phẩm chăn nuôi không ổn định, giá bán sản phẩm thấp so với chi phí đầu tư ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người dân.

- Mức độ gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa chặt chẽ; sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm hàng hóa của các sản phẩm OCOP còn hạn chế.

- An ninh rừng ở một số huyện chưa thực sự ổn định, còn để xảy ra khai thác gỗ trái phép (Bá Thước, Lanh Chánh, Thường Xuân, Như Xuân), ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, quản lý của Ngành.

- Thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính vẫn còn hạn chế, trong 9 tháng đầu năm 2023, còn 11 cán bộ vi phạm kỷ luật bị xử lý.

- Vẫn còn một số chủ tàu cá/thuyền trưởng vi phạm về trong khai thác thủy sản và các quy định chống khai thác IUU. Số tàu quá hạn đăng kiểm còn nhiều, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 đến dưới 12m (do cấp huyện quản lý) còn hạn chế.

- Một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gặp nhiều khó khăn do nguồn thu chưa đảm bảo được chi hoạt động thường xuyên, khó khăn trong tìm kiếm việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có những nguyên nhân khách quan và chủ quan, song một phần là do công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, trước hết là người đứng đầu của một số đơn vị; bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu về năng lực, tinh thần trách nhiệm chưa cao.


 

Đồng chí Cao Văn Cường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị


Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, trong 3 tháng cuối năm 2023, tập thể Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, Thủ trưng các đơn vị trực thuộc Sở cần tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững ổn định tình hình và nỗ lực, cố gắng hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh sản xuất; trọng tâm là:

- Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Thu Mùa năm 2023; tổ chức chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2023 - 2024; tiếp tục tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; tăng cường quản lý vật tư phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật.

- Tiếp tục thực hiện giải pháp nhằm ổn định phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; tăng cường công tác quản lý chất lượng giống, thức ăn chăn nuôi, chất cấm trong chăn nuôi, thuốc thú y; chỉ đạo thực hiện các dự án lớn trọng điểm trong chăn nuôi đã được UBND tỉnh giao ngành nông nghiệp và PTNT chủ trì đấu mối.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh rừng, phòng chống cháy rừng; tập trung chỉ đạo trồng đảm bảo kế hoạch giao; quản lý chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ rừng đặc dụng.

- Tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nuôi trồng, khai thác thủy sản; tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU; thực hiện tốt công tác đăng ký, đăng kiểm, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; áp dụng nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP.

3. Tăng cường kiểm tra, rà soát hiện trạng công trình đê điều và các phương án PCLB đã xây dựng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, sát thực tế, đảm bảo tính khả thi khi có thiên tai xảy ra. Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh trong công tác phòng chống thiên tai; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCTT và BĐKH cho bộ máy chính quyền các cấp và cộng động dân cư trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các hình thức tổ chức sản xuất phát triển; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp hoạt động chưa hiệu quả để đạt tiêu chí có hiệu quả. Hoàn chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển năng cao hiệu quả hoạt động các Công ty Lâm nghiệp sau khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Tập trung phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm lợi thế tỉnh.

5. Thực hiện công tác thẩm định các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch về xây dựng NTM năm 2023; Nâng cấp các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh các hoạt động xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá đối với các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn; phát hành bản tin NTM hàng tháng, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin, tuyên truyền về xây dựng NTM và Chương trình OCOP.

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ; thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ trong nông nghiệp và PTNT đặc biệt là chế biến, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao.

7. Tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án do Sở và các đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư.

          8. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của ngành, các đơn vị thuộc; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ./.


Nguồn tin: Văn phòng Sở
In tin    Gửi email    Phản hồi    Lượt truy cập: 15598


Các tin khác:
 Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đức Cường tham gia đoàn công tác do Chủ tịch tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ các huyện Hà Trung và Vĩnh Lộc (28/09/2023)
 Kiểm tra thực địa và làm việc giải quyết đề nghị của Hiệp hội dâu tằm tơ dệt nhiễu Hồng Đô, huyện Thiệu Hoá (26/09/2023)
 Tuyên truyền việc thực hiện đổi Giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 (26/09/2023)
 Đồng chí Hoàng Viết Chọn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hoá kiểm tra tại Phiên chợ giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (22/09/2023)
 Kiểm tra tình hình triển khai Phương án sản xuất vụ Đông 2023-2024 (21/09/2023)
 Hội nghị về hoạt động phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí (21/09/2023)
 Thông báo về việc bán thanh lý tài sản (19/09/2023)
 Thông báo tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 (18/09/2023)
 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm công chức tại các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa năm 2023 (16/09/2023)
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc với Ban Quản lý khu CNC Hòa Lạc và các nhà đầu tư Trung Quốc tại huyện Thọ Xuân (12/09/2023)
    Đăng nhập
 
 
   

Bản quyền sử dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - Thành phố Thanh Hoá - Điện thoại:(0373) 851.118 - Fax: (0373) 850.281


Chung nhan Tin Nhiem Mang